X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اخلاق پیامبر دیدگاه اندیشمندان غرب


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اخلاق پیامبر اعظم (ص) دیدگاه اندیشمندان غرب

مقدمه

اینکه اسلام ادعای جاوید جهانی بودن کند بدلیل انست که عمده کلی مهمترین مسائل انسانی جزئی مسائل زندگی که بشریت همواره همیشه جستجوی حل برخورد بوده مطرح نموده دخالت رهنمود عملی ارزش همه جانبه زندگی انسان دارد پیامبر اعظم (ص) مسئله اهمیت حیاتی گوشزد اندیشمندان متعهدی کند که مسائل انسانی اسلامی جدی اندیشند بهترین وجه کیفیت انسان هدایت کنند نه زور بگوید نه زور بپذیرد نه بدی کند نه بدی بپذیرد نه بچاپد نه چاپیدن رخصت دهد نه تعدی کند نه تعدی بپذیرد جهت اگاهی تعالی برابری عدالت ازادی تلاش کوشش بنماید حق خود برتر حق دیگران نداند حق دیگران ضایع نکند خلاصه ارمانهای ذهنی اخلاقی مثبت انسانی عینیت استقرار عینی متحقق سازد اما خواهم اذهان متوجه قضیه حادثه بزرگ بنمایم ابعاد ادامه نهضت پیامبر اعظم (ص) عمیقا متعهدانه پی بگیرند گرچه عده کشورها چشم گوش خود بندند کور کر سعی کنند نبینند نشنوند احساس نکنند ، که کارمان انها نیست . ولی حادثه بقدری بزرگ که گوش ذهن کاخ سفید نشینان مراکز توطئه مشرکین طنین دهشتناک ضربه خواب پران افکنده که وای جهان سوم کشورهای اسلامی چه خبر شده چه کسی که اینچنین نسل گستاخ نیرومند مقابل نیرومندترین مدرن اندیشگران اندیشه ما شورانده دست اخر حمله لبنان فلسطین عراق افغانستان حمله پیامبر اعظم (ص) مسلمانان جهان حمله قران کریم فحش تهمت پیامبر (ص) زنان رسول اکرم ، ولی اینها سودی نداشت فقط مسلمین خواب بیدار اتحاد مسلمین دو چندان کرد . خداوند دانا وتوانا که پشتیبان حقایق امید حق جویان عالم خواست کنم که نیرنگها باطل گرایان همواره بدست مدافعان حق اثر سازد جمعیت پاکان قدرت نیکان بیفزاید .

میرویم سر اصل مطلب که اخلاق پیامبر اعظم (ص) دیدگاه اندیشمندان غرب باشد پس جنگهای صلیبی مسیحیان افسانه دروغین زننده موضوع پیامبر پاک اسلام (ص) ساختند پرداختند امید انکه ه چهره اسلام فرهنگ مسلمانان زشت تنفر انگیز جلوه دهند صورتیکه قران کریم خلاف روش مسلمین سفارش کرده که مبادا دشمنی دسته انها عدالتی حق گروه بکشاند ه انصافی موضوع مخالفان خود بپیمایند چنانچه فرماید :

یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنانو قوم علی تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوی اتقوالله الله خبیر بما تعلمون .

یعنی کسانی که ایمان اورده اید ، خدا بپا خیزید عدالت گواهی دهید دشمنی گروهی شما عدالتی باره انان وادار نکند عدالت ورزید که تقوی نزدیکتر نافرمانی خدا بپرهیزید که خداوند کارهائی که کنید اگاه .

این اموزش چنان روحیه مسلمانان موثر افتاد که همان جنگهای صلیبی ، مکرر اثار نیک وثمرات پسندیده خود نشان داد ، مثلا صلیبی چون اورشلیم تصرف اوردند سراسر شهر ، سیل خون راه انداختند ولی مسلمین هنگامی که اورشلیم صلیبیون باز پس گرفتند ، سفارش کتاب اسمانی پیامبر گرامی خود یاد نبردند دست بخون مردم شهر نیالودند چنانکه مورخان غربی باین فضیلت گواهی داده اند عنوان نمونه استیون رانسیمان کتاب " تاریخ جنگهای صلیبی" نویسد مردان پیروز افرادی شریف مروت بودند . درست همانجا که هشتاد هشت سال قبل فرنگیان دریای خون گذشتند حتی یک خانه یغما نرفت یک جاندار اسیب نرسید امر صلاح الدین ، سربازان ، خیابانها دروازه زیر نظر گرفتند هر گونه دست اندازی احتمالی جان مال مردم جلوگیری عمل اوردند رفتار جوانمردانه نتیجه تعالیم پیامبر اسلام که پیروان خود سفارش کرد حتی نبرد دشمن جانب عدل کرامت یاد نبرند تسلیم قساوت محض نشوند بدشمنان خویش افترا تهمت نبندند قرارداد امان نامه خود انان محترم شمرند چنانکه اثار فراوانی باره پیامبر اسلام ( ص‌) یادگار مانده ولی متاسفانه مسیحیان متعصب دروغ پردازی موضوع مسلمانان توهین تهمت پیامبر ارجمند ایشان طول تاریخ دریغ نداشته اند .

1- ولتر پیامبر اسلام (ص)

ولتر فیلسوف ونویسنده مشهور فرانسوی که ابراز مخالفت اهانت نسبت مقام قدسی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) خودداری نورزید انجا که نمایشنامه عنوان : " محمد تعصب " ترتیب داد انرا سال 1742 میلادی پاریس معرض نمایش گذاشت خلال پیغمبر پاک خدا اماج انواع تهمتها اهانت قرار داد عین حال نمی توان انکار کرد که ولتر نوشتن نمایشنامه مذبور قصد توهین پیامبر اسلام (ص) داشته همین جهت بینیم که وی اثار بعدی خود اهانت ابراز ندامت کند ولتر سالهای بعد نویسد من حق محمد بسیار بد کردم"پشیمانی دشمنی اسلام" ولتر می‌نویسد دروغپردازی موضوع شخصیت نامدار تاریخ همه مردم جالب نیست


<< 1 ... 12 13 14 15 16