X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اصول پایه طراحی بسته بندی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 57

 

اصول پایه طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی چهار منظر مختلف توان بررسی کرد:

روشی حفاظت محتویات بسته

عامل موثری قیمت گذاری محصول

بازاریابی ویژگیها, مزایای محصول تبلیغ کند.

بخشی خود محصول

این مبحث دو ویژگی اخر پردازد , حقیقت جایی طراحی راستای افزودن ارزش واقعی مطرح . البته این معنی نیست طراحی نقشی بهبود نگهداری کالا کمک بهبود راندمان قیمت ندارد.

طراحی بسته بندی عصر حاضر عملکردگرایی ساده فراتر رفته اکنون یکی پیچیده جذاب نمونه هنر طراحان . بیشتر محصولات بدون بسته بندی شان معنی اند.

یک بسته خوب طراحی شده باید ملزومات چرخه زندگی اش دنبال کند.این چرخه زندگی زمانی بسته بندی محصولش کار رود (خواه دست انجام شود یک کارخانه) شروع شود , سفرش فروشگاه , رفتنش محل استفاده ادامه یابد سرانجام پس استفاده قوانین زیست محیطی سخت رایج روبرو شود.

بسته هر یک مراحل زندگی اش مقتضیات متفاوتی دارد: نگهداری محتویات , کمک فروش انها کمک مصرف کننده استفاده محصول .

مهم تر همه, یک بسته باید زمان خرید جلب توجه کند. هزاران محصول فروشگاه جلب توجه خریدار رقابت اند وطبق یافته تحقیقات یک بسته قفسه یک فروشگاه کمتر سه ثانیه تصاحب توجه فرصت دارد. این معنی نیست بسته لزوما باید پر برق ساده باشد , بلکه باید سلایق مشتری همخوان باشد.

بیش ده هزار بسته مختلف اعم اجناس خوراکی غیر خوراکی یک سوپرمارکت معمولی انتخاب کردن وجود دارد. بنابراین رقابت دیده شدن میان جمعیت .

یک عامل کلیدی کمک شاخص بودن, داشتن نشانه ساده وقابل تشخیص .

نشانه حتی بدون نگاه مستقیم انها دیده شوند. نشانه توان " ارزشهای بصری" نامید. ابزارهایی وجود دارند. توان انها ایجاد ارزش بصری نتیجه بیشتر دیده شدن کار برد قبیل فرم , رنگ , تصویر سازی اسم.

اینها فقط چند ترفند هستند یک طراحی تواند کمک یک بسته داد بزند "سلام من نگاه کنید" استفاده کند . گذشته بسته باید بررسی دقیقتر قرار گیرد. سطح توجه سلسله مراتب قابلیت درک اطلاعات مهم است.

اولا مهم تر همه , ایا بسته مزیت کلیدی اش سریع منتقل کند, خواه قیمت باشد (این ارزانترین محصول ویترین است) اشتها اوری باشد(این خیلی خوشمزه است) , مزیت کاربردی مانند اندازه .

از گذشته , طراح باید اطلاعات کمکی مانند دستورات کاربردی ترکیبات ماده غذایی نظر بگیرد. درک صحیح سلسله مراتب کلید خلق یک بسته بندی مشتری پسند است. اینجا جایی رقابت بسیار شدید نواوری ارزشمند.

اهمیت بسته بندی تجارت:

خواه شما یک تولید کننده باشید یک خرده فروش طراحی بسته بندی باید بعنوان یک سرمایه گذاری دیده شود نه یک هزینه. متاسفانه بسیاری شرکتها هنوز ابتدا قیمت طراحی نگاه کنند ارزش کا.

موضوع اصلی اینجا اغلب بسته بندی تواند نوعی ارزش واقعی ذکر شده ختم شود گذشته خود محصول , بسته بندی Brand تبدیل شود.

با اینکه بسته بندی مظهر Brand شود . شرکت باید خاطر داشته باشد Brand احتیاج مراقبت دقیقی دارند.

گرچه یک Brand قوی بسته بندی شده تواند مقابل فعالیت رقیب ساختن علامت تجاری مقاومت کند, اما شاید جالب تر باشد یک بسته بندی قوی تواند وسیله دست اوردن سود بالاتر ارایه نماید.

اینجا جایی رقابت بسیار شدید نو اوری ارزشمند

خلاصه کلام اینکه طراحی بسته بندی تقریبا همیشه سود زیان شرکت تاثیر دارد. تلقی بعنوان یک هزینه نه چیز دیگری بیشتر یک روش خلق تزیینات , نتیجه گیری نادرستی خواهد بود. تلقی بعنوان یک سرمایه گذاری کار بردن عنوان یک حربه استراتژیکی اغلب سود کلان منتبخ شود.

اهمیت بسته بندی ضایعات عمومی بسیاری موسسات خدمات عمومی رسیدن مزایای شیوه برتر طراحی بسته بندی مستقیما مشهود نیست.

به طور کلی بیمارستان درمانگاه , طراحی بسته بندی درکمک انتقال تمام اطلاعات ضروری مهم بین پزشک , پرستار بیمار نقش بزرگی دارد. محدوده پیامها اطلاعاتی موضوع مقدار استعمال دارو تصاویر نظر گرفته شده دادن ارامش اطمینان تقویت اعتماد نفس باشد.

بعلاوه , بسته بندی هوشمند تواند توزیع دارو سهولت استفاده افراد سالخورده بیماران نا توان کمک کند.

باید خاطر داشته باشیم بسته بندی رسانه وارد خانه ما شده چیزی شاید بارها یک دوره طولانی بینیم. بنابراین تواند رسانه خوبی اطلاع رسانی پیرامون موضوعات بسیاری پیامهای عمومی مفید بهداشتی موضوع تغذیه سالم گرفته هشدار موضوع استعمال دخانیات باشد.

طراحی بسته بندی دنیای امروز

امروزه بسته بندی تابع صرفه اقتصادی سهولت حمل نقل باشند. قیمت , زمان مکان مناسب تعیین کننده اقتصاد بازار ازاد هستند. بسته بندی امروزی باید توجه استانداردهای بین المللی طراحی تولید شوند. زیرا باید حداقل سهم قیمت تمام شده هر واحد تولید (محصول) بسته بندی تعلق بگیرد, علاوه بسته بندی نظر خریدار رایگان جزء منافع او حساب اید. واقع بسته بندی باید دارای ظاهری زیبا بوده , محتویات درونش حفاظت کند قابلیت چیدمان حالت عمده وقرارگیری پالتهای استاندارد داشته باشد نهایت قفسه فروشگاه ایستایی لازم داشته باشد.

تمامی موارد یاد شده بسیار مهم اما نهایت یک بعد قضیه پرداخته احساسات سخنی میان نیامده . هر چقدر بیشتر تصمیم گیری وابسته بازرگانان باشد احتمال موفقیت کسب مجوز ابداع نواوری کمتر خواهد شد" دنیای امروز تمام رسانه موجود مثل تلویزیون مجلات جلب نظر ما و


<< 1 2 3 4 5 ... 31 >>