X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

امار اداره ثبت احوال


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مقدمه:

اداره ثبت احوال یکی ادارات کشور محسوب شود خدمات فراوانی مردم ارایه دهد توان وظاف انها: باطل کردن گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... نام برد میان سطح دنیا میلیونها هزار نفر بین روند متولد شوند باید شناسنامه افراد مرده باطل نوزادان دنیا امده شناسنامه صادر گردد کشور ما اداره ثبت احوال مسیول اجرای وظیفه باشد.

جامعه:

افرادی طی 6 ماه سال 1385 اداره ثبت احوال مراجعه کرده اند.

نمونه:

افرادی طی 6 ماه (گرفتن باطل) کردن شناسنامه اداره مراجعه کرده اند.

زن (باطل کردن شناسنامه)

100 95 105 95 100 90

مرد (باطل کردن شناسنامه)

125 105 120 125 135 120

دختر (گرفتن شناسنامه)

280 285 270 275 280 285

پسر (گرفتن شناسنامه)

315 315 330 325 320 315

(جدول داده ها):

مدت بررسی

جنسیت

فوت (باطل کردن شناسنامه)

جنسیت

تولد (گرفتن شناسنامه)

مهر 85

زن

90

دختر

285

مرد

120

پسر

315

ابان 85

زن

100

دختر

280

مرد

135

پسر

320

اذر 85

زن

95

دختر

275

مرد

125

پسر

325

دی 85

زن

105

دختر

270

مرد

120

پسر

330

بهمن 85

زن

100

دختر

285

مرد

105

پسر

315

اسفند 85

زن

95

دختر

280

مرد

125

پسر

315

پرسش ها:

چه تعداد افراد نیمه سال دوم سال 1385 اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور باطل کردن شناسنامه گرفتن شناسنامه مراجعه کرده اند؟

چند فراوانی

زن (باطل کردن شناسنامه):

15 = 90 – 105 = دامنه تغییرات 90 = کوچکترین داده 105 = بزرگترین داده

3 = تعداد دسته طول دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

54/0 = 100

1

(95 – 90)

3 = 2 + 1

08/1 = 100

2

(100 – 95)

6 = 3 + 3

2 = 100

3

(105 – 100)

مرد (باطل کردن شناسنامه):

3: تعداد دسته طول دسته 30 = 105 – 135 = دامنه تغییرات

105 = کوچکترین داده 135 = بزرگترین داده

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

45/0 = 100

1

(115 – 105)

3 = 2 + 1

90/0 = 100

2

(125 – 115)

6 = 3 + 3

36/1 = 100

3

(135 – 125)

جدول فراوانی

دختر (گرفتن شناسنامه):

15 = 270 – 285 = دامنه تغییرات 270 = کوچکترین داده 285 = بزرگترین داده

3 = تعداد دسته طول دسته

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته ها

1

183/0 = 100

1

(275 – 270)

3 = 2 + 1

183/0 = 100

1

(280 – 275)

6 = 4 + 2

733/0 = 100

4

(285 – 280)

پسر (گرفتن شناسنامه):

15 = 315 – 330 = دامنه تغییرات 315 = کوچکترین داده 330 = بزرگترین داده

3 = تعداد دسته طول دسته


1 2 3 >>